• Đánh giá hiệu năng GTX 1050Ti vs AMD RX470

    i3-6100 (Stock clock) + RX 470 vs i3-6100 (Stock clock) + GTX 1050 Ti Benchmark,

    Ngày đăng: 02-03-2017 443 lượt xem

Báo Giá Phòng NET: 0974 623 668 Mr Huỳnh